Đang tải dữ liệu...

Mực sạc Laser màu
-----------------------------------------------------
Giá : 140.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm :

MN1215 B/C/M/Y : Mực Nạp  Laser  Màu, Hp 1215  / CN 5050, Zhono - Chemical - Mitsubishi .Mực nạp dùng cho các dòng máy laser màu  :Hp : 1215-1525 - Pro 200-400..Canon: 5050 - 7200…

MN1025 B/C/M/Y : Mực Nạp  Laser  Màu Hp 1025  / CN 7018 Zhono - Chemical - Mitsubishi .Mực nạp dùng cho các dòng máy  laser màu  : Hp : 1027 - M 176-177 ,Canon: 7010-7018