Đang tải dữ liệu...

Balun
-----------------------------------------------------
Giá : 50.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm :
  • Đầu chuyển BNC - dây 2 ruột. Sử dụng để đi dây 2 ruột thay cho dây 5C làm dây tín hiệu camera (loại tốt)